Naučte sa spracovať emócie, regulovať svoj nervový systém, nájsť svoj autentický hlas, prelomiť dysfunkčné cykly (rodinné, rodové...) a žiť svoje nekonvenčné sny.

S akými problémami vám môžem pomôcť?

 • Trauma z detstva, trauma na úrovni predkov,
 • Problémy s pocitom hanby a vlastnej hodnoty;
 • Sociálna úzkosť a problémy s nízkou sebadôverou;
 • Vzťahová úzkosť;
 • Pretvorenie vnímania toho, čo je „normálne“;
 • Sebavyjadrenie;
 • Pocit bezpečia a podpora na menej vychodenej ceste;
 • Zmena smeru vašej kariéry,
 • Prelomte opakované cykly, ktoré vám spôsobujú problmémy,
 • Nájdite svoje talenty a toho, v čom vynikáte,
 • Oslobodenie sa od systémovej štruktúry tam, kde vám neslúži;
 • Dysregulovaný nervový systém;
 • Pochopenie intenzívnych emócií,

Počas sedenia sa naladíme na váš vnútorný svet, pomôžem vám nájsť nevedomé vzorce a presvedčenia a uvoľníme tieto bloky. Spoznáme časti, ktoré sa podieľajú na vašej aktuálnej životnej situácií a vyžadujú si vašu pozornosť. Budete mať možnosť preskúmať časti, ktoré vo vašom systéme zohrávajú extrémnejšiu úlohu, a porozumieť im.

Po sedení budete viac prepojení so svojimi vnútornými zdrojmi, budete k sebe láskavejší, spojíte sa so svojou podstatou a je dosť možné, že nájdete nové vnímanie alebo riešenie probému, ktoré ste predtým nevideli.

Mozok a trauma

Veľká časť nášho nervového systému sa venuje zvládaniu vnímaných hrozieb. Naše mozgy tvrdo pracujú na tom, aby si zapamätali hrozby, pretože táto schopnosť umožnila prežitie našim predkom. Hlavnou úlohou primitívnej časti mozgu, nazývanej amygdala, je udržiavať nás v bezpečí. Táto časť preberá kontrolu, keď sa cítime ohrození. Keď amygdala zistí vnímané nebezpečenstvo, posiela signály do hypotalamu, aby stimulovala autonómny nervový systém. V dôsledku toho sa disasociujeme  a naše vedomie si vytvorí vzdialenosť od zdroja traumy, telo spomalí svoje reakcie, náš metabolizmus sa vypne lebo mozog potrebuje krv na to, aby sme mohli utiecť,  vedomé myslenie prestáva fungovať.

Druhá časť nášho mozgu zodpovedná za myslenie, nazývaná prefrontálny kortex, je evolučnou novinkou a prechádza do režimu offline, keď staršie časti mozgu vyhodnotia situáciu alebo konkrétnu osobu ako potenciálne ohrozujúcu pre život.

V detstve sa často stáva, že traumatické udalosti nemôžeme spracovať, lebo neviem si zbaliť kufor a odísťod rodiny, zo školy, či prostredia alebo miesta, kde sa táto udalosť stala. V dôsledku nedostatku schopnosti odísť zo situácie, to že nemáme nadľad, lebo tieto časti mozgu niesú v detsve vyvinuté nie sme schopní spracovať traumatickú spomienku. Táto spomienka sa tým pádom stáva súčasťou nášhou vedomia dospelého ja.

Stresovaný a zaťažený mozog je chemicky nevyvážený, má nízku úroveň tolerancie voči stresu a často funguje na úkor pamäti a vedomých rozhodnutí.

Healing Emotional Wounds, emocionální lečení

Aké techniky používam?

Healing Emotional Wounds, emocionální lečení

Vnútorné rodinné systémy

Ocitli ste sa niekedy v situácii, keď jedna vaša časť túžila niečo urobiť, no iná sa príliš bála a váhala? Áno, je to normálne. Koncept IFS (Internal Family Systems) naznačuje, že myseľ sa skladá z rôznych podosobností alebo „častí“ a je to úplne normálne.
Každá z týchto častí má svoj uhol pohľadu, emócie, presvedčenia, vnemy tela alebo súbor správania. Tieto časti majú medzi sebou rôzne vzťahy a formy interakcie presne ako členovia v rodine. Niektoré časti maju extrémnejšie názory či presvedčenia, pretože môžu mať bolesť alebo strach.

IFS, model vnútorného rodinného systému, predstavuje koncept, že sme zložení z rôznych podosobností alebo častí, z ktorých každá má svoje vlastné jedinečné pohľady a kvality. Tieto časti sú normálnou súčasťou nás. Avšak tieto časti často bývajú dotlačené do extrémnych a neprirodzených rolí v dôsledku minulých tráum.

Pristupujeme k týmto častiam ako k ľuďom s vlastnými názormi, pocitmi a nápadmi, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Pomáhame týmto častiam pochopiť traumatické zážitky. Dôležité je, že pracujeme spolu s týmito časťami, nie proti nim. Snažíme sa ich pochopiť, počúvať ich príbehy a zranenia a pomáhať im pochopiť to čo potrebujú.

Počas terapeutických sedení si uvedomujeme existenciu rôznych častí nášho vnútorného systému a snažíme sa im porozumieť. Navodzujeme priateľské s týmito časťami, počúvame ich a poskytujeme im našu pozornosť.

V podstate, všetky časti sú dobré a majú pozitívne úmysly, ale často sú uväznené v minulosti a nevedia, že sme dospelí a že sa okolnosti zmenili.

Je dôležité si uvedomiť, že neexistujú žiadne zlé časti a že všetky časti sú vítané.  Cieľom je pracovať s týmito časťami a pochopiť ich, aby sme dosiahli vnútornú harmóniu a zlepšili kvalitu nášho života.

Povedz mi niečo viac o IFS (Vnútorných rodinných systémoch)

V úvode IFS (Vnútorné rodinné systémy) sedenia sa zameriavame na identifikáciu častí vo vašom vnútornom systéme, ktoré sú nadmerne aktívne a vyžadujú si vašu pozornosť. 

Pracujeme s nimi s trpezlivosťou a nikdy ich do ničoho nenútime, vedieme s nimi dialóg, a čakáme na ich odpovede, snažíme sa ich pochopiť. V rámci tohto procesu rozlišujeme ochrancov a vyhnancov. 

Ochrancovia sú časťami, ktoré robia všetko, čo môžu, aby nás ochránili pred opätovným prežívaním bolestí z minulosti. Vyhnanci sú zranené časti, ktoré sú tie najzranitelnejši časti v našém systéme, často sú to veľmi mladé časti. 

IFS metóda pracuje s predpokladom, že každý z nás má svoju Podstatu. Táto podstata je esencia, ktorá nie je poškodená, je to najhlbšia podstata každého človeka, a nachádza sa v nás všetkých. Ja je múdry a súcitný vnútorný vodca, schopný vyliečiť náš systém a pomôcť zraneným častiam. To môže pomôcť zraneným častiam stať sa menej extrémnymi a navrátiť sa do svojich prirodzených úloh a schopností. To, že je táto podstata prítomná spoznáme prostredníctvom vlastností, ako sú napríklad zvedavosť, súcit, alebo pokoj. 

Ak máte ďalšie otázky alebo požiadavky, prosím napíšte mi.

Healing Emotional Wounds social anxiety
Healing Emotional Wounds

EFT (technika emocionálnej slobody)

Porozumejte sebe cez prácu s traumou z detstva, traumu, ktorú zažili vaši predkovia, či vplyvy z minulých životov pomocou Klinického EFT (technika emočnej slobody). EFT sa využívavo forme poklepávania na meridiánové dráhy. Vytvárajú sa nové spojenia a prerušujú sa nervové dráhy, ktoré nám už neslúžia. Toto klepanie na meridiánove dráhy a akupunktúrne body upokojuje telo a posiela signál bezpečia do nášho limbického systému. Limbický systém zvyčajne reaguje na fyziologický signál bezpečia, tým pádom prepisujeme signál nebezpečenstva a namiesto toho sa do systému ukladajú nové bezpečné programy (EFT produkuje delta vlny relaxačné a spánkové vlny).

Výsledkom je prerušenie programu a zmena v podvedomej mysli (podvedomá mysel – výkonný informačný procesor, ktorý často spúšťa automatické, často nežiaduce správanie).

EFT je technika, která spojuje moderní psychologii s akupunkturou. Jedná se o jednoduchou metodu snižování intenzity stresujících vzpomínek a náročných situací. Stimulace akupunkturních bodů snižuje aktivitu limbického systému v našem mozku a pomáhá nám regulovat náročné emoce. Vysílá se uklidňující signál do amygdaly, čímž se snižuje uvolňování kortizolu do těla.

Porozumějte svým emocím, myšlenkám a traumám, pracujte na změně svých přesvědčení, zjistěte, jak uklidnit svůj nervový systém a naučit se samoregulovat. Jedná se o účinný nástroj, který se naučíte a můžete ho používat po celý život, když se ocitnete ve stresu nebo jako formu sebaterapie. Naučte se používat techniku EFT a regulovat svůj nervový systém i v běžném životě. Například během hádky, veřejného vystoupení, v náročném dni nebo když pociťujete intenzivní emoce.

Ako sa EFT líši od akupunktúry/akupresúry?

Akupunktúra je založená na energii prúdiacej cez naše telo dráhami nazývanými meridiány. Blokáda tohto energetického toku spôsobuje ochorenie. Akupunktúra sihlami, poklepávanie alebo akupresúra tieto blokády odstraňuje.

Pretože v tele máme uloženú traumu/nespracované emócie poklepaním na tieto meridiány na našich telách, uvoľníme uviaznutú emocionálnu energiu. Stimulácia akupunktúrnych bodov posiela signál bezbečia amygdale (primitívnej časti nášho mozgu) a ovplyvňuje neviditeľné energetické polia, ktoré sú zodpovedné za nervovú aktivitu, pretože táto energia obsahuje informácie a možno ju požadovaným spôsobom ovplyvňovať.

S EFT technikou sa učíme meniť naše podvedomé správanie a zvyky, ktoré boli vytvorené v minulosti, keď sme nemali inú možnosť alebo automaticky prebrali programy od našich rodičov či predkov. Teraz máme na výber; hoci si to niektoré naše časti neuvedomujú. Pracujeme s našim podvedomým programovaním, využívame schopnosť meniť naše gény a znovu sa spojiť so svojou podstatou.

Na čom môžem počas sedenia pracovať?

Môžete pracovať na obmedzujúcich presvedčeniach, zdravotných problémov, prieskúmať svoje emocionálne reakcie, nedávne strsujúce udalosti, opakujúce sa životné situácie a problémy.

Počas nášho prvého stretnutia sa spoznáme. Vytvorím pre vás bezpečný priestor na počúvanie, aby ste mi mohli povedať viac o tom čo vás na sedenie priviedlo.

Budeme pracovať s technikami, ako je IFS (Internal Family Systems) alebo EFT (Emotional Freedom Technique). Budeme sa ďalej zaoberať vaším problémom, hlbšie sa ponárať sa do vnútra, a prehodnocovať, čo práve potrebujete a ako sa váš život mení. Je možné pracovať na konkrétom cieli, alebo aj s tým čo váš systém momentálne potrebuje, stabilizovať váš nervový systém a porieť sa na konkrétne ciele v ďalších sedenieach.

Dysregulovaný Nervový Systém
Dysregulovaný Nervový Systém

Školenia

 • IFS Internal Family Systems (Vnútorné rodinné systémy) Úroveň 1
 • EFT Universe Certified Clinic EFT Practitioner (ročný program s praxou, mentoringom a praktickouu aplikáciou metódy)
 • Metaphysical Anatomy training Level 2
 • School of Awakening Eckhart Tolle

SEDENIE 1:1 so mnou

Úvodné sedenie

1 sedenie (Úvodné sedenie)

69$

1 Sedenie

Počas nášho prvého sedenia sa navzájom spoznáme; vytvorím pre vás priestor, kde mi môžete povedať viac o vašich súčasných problémoch, snoch, vízií do budúcna či požadovaný výsledok, ktorého by ste radi dosiahli.

Súčasťou prvého stretnutia môže byž aj zistiť, či chcete pracovať na:

1. Stabilizácia v živote/Fungovanie

Vytvoríme priestor na prácu s tým, čo v danej chvíli váš systém najviac zaťažuje, aby ste sa zastabilizovali v živote. Niekedy je potrebné sa zastaviť a byť prítomný s tým čo v danej chvíli vyvstane bez orientácie na výsledok, zastablilizovať nervový systém, dať pozornosť častiam ktoré sme zanedbávali bez ohľadu na výsledok.

alebo

2. Orientácia na výsledok/cieľ

Dajte si dar pracovať na konkrétnom cieli/výsledku, napr. pracovať na prosperite, spiritualite či väčšej radosti vo svojom živote.

Zistíme aj vhodnú techniku pre vás. Pracujem hlavne s IFS (Vnútoré rodinné systémy) a EFT (Technika emočnej slobody). Možno už máte preferencie, ak nie spoločne sa na to pozrieme.

Súčasťou objavovacieho stretnutia je tiež zistiť, či chcete pracovať na:

1. Stabilizácia/fungovanie

Ponúknite si čas a priestor na prácu s tým, čo v danej chvíli vzniká, a stabilizujte sa, aby ste dosiahli bod fungovania.

alebo

2. Získajte výsledky/pracujte na konkrétnom cieli

Dajte si dar pracovať na konkrétnom cieli/výsledku, pracovať na prosperite alebo väčšej radosti vo svojom živote.

Zistíme vám aj vhodnú techniku. Pracujem hlavne s IFS (Internal Family Systems) a EFT (Techniky emočnej slobody). Možno už máte preferencie, alebo spoločne preskúmame vaše preferencie.

Preskúmame časti, ktoré sa týkajú vašej aktuálnej životnej situácie a vyžadujú si vašu pozornosť. Budete skúmať časti, ktoré sú aktívne, hrajú extrémnejšiu rolu a spôsobujú nežiaduce následky vo vašom živote.

Niekedy časť zisťovania trvá 15 minút, niekedy trvá celých 70 minút, neexistuje správne alebo nesprávne, v závislosti od toho, čo váš systém momentálne potrebuje. So zostávajúcim časom budeme pokračovať v legitímnej relácii.

3 sedenia

Jasnosť vo vybranom probléme

160$

3 Sedenia

Na základe toho, na čom ste sa rozhodli pracovať, či už ide o väčšiu bezpečnosť/stabilitu alebo dosiahnutie určitého cieľa/sna/výsledku vo vašom živote, budeme pokračovať v ďalšom stretnutí týmto smerom. Sedenia fungujú kumulatívne; počas série sedení sa budeme na vaše výzvy pozerať citlivo a vašim vlasntým tempom.

Budeme pracovať s vybranými technikami, IFS (Vnútorné rodinné systémy) alebo EFT (Technika emoočnej slobody). Budete mať moju podporu aj medzi stretnutiami.

Poznámka: Vždy sa môžete rozhodnúť, že si namiesto balíčkov budete kupovať priebežne jednu reláciu. Cena jednej pokračujúcej relácie je cenou relácie objavenia.

Budeme pracovať s vybranými technikami, IFS (Internal Family Systems) alebo EFT (Emotional Freedom Technique).

Budeme sa naďalej zaoberať vaším problémom, ísť hlbšie, neustále prehodnocovať, čo momentálne potrebujete, ako sa mení váš život a ako sa darí vašim častiam. Počas stretnutia budete mať moju plnú podporu a medzi stretnutiami ponúkam aj e-mailovú podporu.

Poznámka: Vždy sa môžete rozhodnúť, že si namiesto balíčkov budete kupovať priebežne jednu reláciu. Cena jednej pokračujúcej relácie je cenou relácie objavenia.

5 sedení

Nový energetický otisk

270$

3 Sedenia

Na základe toho, na čom ste sa rozhodli pracovať, či už ide o väčšiu bezpečnosť/stabilitu alebo dosiahnutie určitého cieľa/sna/výsledku vo vašom živote, budeme pokračovať v ďalšom stretnutí týmto smerom. Sedenia fungujú kumulatívne; počas série sedení sa budeme na vaše výzvy pozerať citlivo a vašim vlasntým tempom.

Budeme pracovať s vybranými technikami, IFS (Vnútorné rodinné systémy) alebo EFT (Technika emoočnej slobody). Budete mať moju podporu aj medzi stretnutiami.

Poznámka: Vždy sa môžete rozhodnúť, že si namiesto balíčkov budete kupovať priebežne jednu reláciu. Cena jednej pokračujúcej relácie je cenou relácie objavenia.

Poznámka: Vždy sa môžete rozhodnúť, že si namiesto balíčkov budete kupovať priebežne jednu reláciu. Cena jednej pokračujúcej relácie je cenou relácie objavenia.

Pre platbu kryptomenou mi prosím napíšte. Na základe vašej finančnej situácie ponúkam aj určité percento sedenií za nižsiu cenu ak ste momentálne v náročnejšej finančnej situácií. Prosím napíšte mi.

Healing Emotional Wounds

Čo ak nie som pripravený hovoriť o tom, čo sa stalo?

Ak nie ste pripravení hovoriť alebo dokonca premýšľať o niečom, čo sa stalo alebo sa deje vo vašom živote, je to úplne v poriadku a nie je to dôvod, aby ste nemali stretnutie. Použijeme na traumu citlivé, jemné techniky tempom vhodným práve pre vás.

Môžete zažiť prelom počas jednej alebo dvoch sedení, ale zvyčajne poklepanie funguje najlepšie, keď sa vykoná kumulatívne. Môžete sa pozrieť na možnosti nižšie a rezervovať si viac relácií.

Menu