Pochopte svoje zranenia z vašej minulosti alebo predchádzajúcich generácií a žite nekonvenčný život podľa seba.

  • Spoznajte svoje časti, áno aj tie ktoré nemáte radi.
  • Skamaráťte sa sa s pocitom hanby.
  • Naučte sa regulovať svoj nervový systém a pochopte svoju úzkosť.
    • Pochopte sociálnu úzkosť.
  • Narcistická trauma, mocenské štruktúry a manipulácia.
  • Nájdite svoju sebahodnotu,  jedinečné talenty a prijmite svoju inakosť.
  • Podporu na menej vydláždenej ceste.

Chcete vedieť, čo je nové? Budeme vás informovať o nových blogových príspevkoch, tipoch a rozhovoroch.

Newsletter signup

Just simple MailerLite form!

Please wait...

Thank you for sign up!

Misia

Poslaním WakefulRebels je podporovať nový vedomý svet a vedomú spoločnosť. Liečenie na osobnej úrovni – emocionálne, duchovné a fyzické a prekonávanie výziev, ktoré s tým prichádzajú. Keď nájdeme odvahu a pozrieme sa na osobné zranenia, častokrát sa nám otvoria oči a vidíme aj kolektívnu traumu – mocenské štruktúry, uvedomovanie si štruktúr, systémov a manipukací v ktorých žijeme. Poslaním je aj vízia pre vedomý svet v ktorom žijeme a lepšiu budúcnosť ktorú si vytvárame každý jeden z nás.

Sedenia 1:1 so mnou (Balíčky 1-5)

Úvodné sedenie

Úvodné sedenie

1 Sedenie 

Počas nášho prvého sedenia sa navzájom spoznáme; vytvorím pre vás priestor, kde mi môžete povedať viac o vašich súčasných problémoch, snoch, vízií do budúcna či požadovaný výsledok, ktorého by ste radi dosiahli.

Súčasťou prvého stretnutia môže byž aj zistiť, či chcete pracovať na:

1. Stabilizácia v živote/Fungovanie

Vytvoríme priestor na prácu s tým, čo v danej chvíli váš systém najviac zaťažuje, aby ste sa zastabilizovali v živote. Niekedy je potrebné sa zastaviť a byť prítomný s tým čo v danej chvíli vyvstane bez orientácie na výsledok, zastablilizovať nervový systém, dať pozornosť častiam ktoré sme zanedbávali bez ohľadu na výsledok.

alebo

2. Orientácia na výsledok/cieľ

Dajte si dar pracovať na konkrétnom cieli/výsledku, napr. pracovať na prosperite, spiritualite či väčšej radosti vo svojom živote.

Zistíme aj vhodnú techniku pre vás. Pracujem hlavne s IFS (Vnútoré rodinné systémy) a EFT (Technika emočnej slobody). Možno už máte preferencie, ak nie spoločne sa na to pozrieme.

3 Sedenia

Jasnosť vo vybranom probléme

3 Sedenia

Na základe toho, na čom ste sa rozhodli pracovať, či už ide o väčšiu bezpečnosť/stabilitu alebo dosiahnutie určitého cieľa/sna/výsledku vo vašom živote, budeme pokračovať v ďalšom stretnutí týmto smerom. Sedenia fungujú kumulatívne; počas série sedení sa budeme na vaše výzvy pozerať citlivo a vašim vlasntým tempom.

Budeme pracovať s vybranými technikami, IFS (Vnútorné rodinné systémy) alebo EFT (Technika emoočnej slobody). Budete mať moju podporu aj medzi stretnutiami.

Poznámka: Vždy sa môžete rozhodnúť, že si namiesto balíčkov budete kupovať priebežne jednu reláciu. Cena jednej pokračujúcej relácie je cenou relácie objavenia.

5 Sedení

Nový energetický otisk

5 Sedení

Na základe toho, na čom ste sa rozhodli pracovať, či už ide o väčšiu bezpečnosť/stabilitu alebo dosiahnutie určitého cieľa/sna/výsledku vo vašom živote, budeme pokračovať v ďalšom stretnutí týmto smerom. Sedenia fungujú kumulatívne; počas série sedení sa budeme na vaše výzvy pozerať citlivo a vašim vlasntým tempom.

Budeme pracovať s vybranými technikami, IFS (Vnútorné rodinné systémy) alebo EFT (Technika emoočnej slobody). Budete mať moju podporu aj medzi stretnutiami.

Poznámka: Vždy sa môžete rozhodnúť, že si namiesto balíčkov budete kupovať priebežne jednu reláciu. Cena jednej pokračujúcej relácie je cenou relácie objavenia.

Healing Emotional Wounds, emocionální lečení

Udalosti

EFT Skupinové stretnutia (Naživo)

Spracovanie emocií v skupine a práca s presvedčeniami, ktoré nám už neslúžia a naladenie na vízie do budúcna.

Podrobnosti nájdete po kliknutí na nižšie uvedený odkaz.

Inšpirácia na sociálnych sieťiach

Označte #wakefulrebels

Menu