Pochopte svoje zranenia z vašej minulosti alebo predchádzajúcich generácií a žite nekonvenčný život podľa seba.

About

Sprievodca vnútorným svetom, IFS facilitátor, EFT Coach, podporovateľ na netradičných cestách životom, cestovateľka

healing from emotional trauma

O Wakeful Rebels

Prečo Wakeful Rebels?

  • “Rebels“ Rebeli majú otvorenú myseľ a srdce, sú ochotní spochybňovať veci. Vytvárajú si vlastné definície toho, ako žiť život.
  • “Wakeful“ Slovo “Prebudený”pretože táto nekomformnosť prichádza z miesta uvedomenia, uzdravuje naše emocionálne traumy z minulosti, odbúrava staré dysfunkčné spôsoby a stávame sa tvorcami našich životov.
  • Kombinácia týchto vlastností vytvára uvedomelého jedinca, ktorý sa nestavia proti len tak pre nič za nič, ale zo zmysluplného dôvodu. Má víziu a spája polarity ako citlivosť a silu, akčnosť a uvedomenie, pravdu a bezpečie.

O mne

Zápasenie s problémami, ako sú pocity hanby, úzkosť, bloky osobného vyjadrenia, dysregulácia nervového systému, život v režime boja alebo úteku, s mnohými neistotami, nízkou sebadôverou, problémami s vlastnou hodnotou viedli k môjmu hlbšiemu ponoreniu sa do práce s traumou.

Uvedomila som si, že trauma nie sú len traumy s veľkým T; pre väčšinu z nás je to často neviditeľné, náročné identifikovať a nie je to nevyhnutne jednorazová udalosť, ako je nám to častokrát prezentované. Častokrát sú to aopakujúce sa udalosti v priebehu nášho raného života, keď sme najzraniteľnejší, alebo aj na úrovni predkov. Toto si prenášam do našej dospelosti neuvedomujúc si, že sa zmenilo prostredie či ľudia okolo nás.

Časom som sa naučila stanoviť si hranice, povedať nie, učila sa kedy ísť proti prúdu a kedy nie, uvítala potlačené emócie, a učila sa využívať svoju intuíciu. Samozrejme, chyby stále nastnú, prichádzajú ťažké emócie a niekedy o sebe pochybujem. Teraz však viem, že moje odlišné vnímanie sveta je mojou silnou stránkou a prínosom. Je v poriadku žiť mimo vychodených ciest a zahrňuje to aj  prekážky či pády. Je v poriadku byť iný, nezapadnúť do definícií iných či spoločenských noriem.

Počas sedení primárne pracujem s technikami IFS (Internal Family Systems – Vnútorné rodinné systémy) a EFT (Emotional Freedeom Technique – Technika emočnej slobody). V prípade potreby do liečebného procesu môžeme začleniť aj prácu so snami, predkami/rodovými záležitosťami či minulými životmi.

Podporujem ľudí, aby si vytvárali slobodný životný štýl, budovali vedomé vzťahy, trávili väčšinu času radostne, boli svojimi vlastnými šéfmi a stanovovali si vlastné pravidlá bez ohľadu na to, akí blázniví alebo nudní sa vonkajšiemu svetu zdajú.

Neprišli sme sem robiť prácu, ktorú nemáme radi, len aby sme zaplatili účty. Výsledkom je, že vytvárame lepší svet; v ktroom robíme veci, ktoré s nami rezonujú a dávajú nám zmysel.

Školenia:

  • IFS Internal Family Systems (Vnútorné rodinné systémy) Úroveň 1
  • EFT Universe Certified Clinic EFT Practitioner (ročný program s praxou, mentoringom a praktickouu aplikáciou metódy)
  • Metaphysical Anatomy training Level 2
  • School of Awakening Eckhart Tolle
healing from emotional trauma, uzdravení z emočního traumatu

Misia

Poslaním WakefulRebels je podporovať nový vedomý svet a vedomú spoločnosť. Liečenie na osobnej úrovni – emocionálne, duchovné a fyzické a prekonávanie výziev, ktoré s tým prichádzajú. Keď nájdeme odvahu a pozrieme sa na osobné zranenia, častokrát sa nám otvoria oči a vidíme aj kolektívnu traumu – mocenské štruktúry, uvedomovanie si štruktúr, systémov a manipukací v ktorých žijeme. Poslaním je aj vízia pre vedomý svet v ktorom žijeme a lepšiu budúcnosť ktorú si vytvárame každý jeden z nás.

Menu